Oppfølging av psykisk helse i svangerskap og tiden etterpå

Vurdering, råd og oppfølging av  psykofarmaka (medisiner) i svangerskap og ammeperioden.

Råd, veiledning og psykoedukasjon rettet mot å styrke tilknytningen mellom mor- og barn relasjon

Familiesamtaler og oppfølging både under og etter svangerskap

Søttesamtaler til familiemedlemmer de når nærmeste er psykisk syke