Veiledning til pårørende av psykisk syke eller rusavhengige

Det er krevende å være pårørende av psykisk syke og/eller rusavhengige. Mange ganger kan det være vanskelig å håndtere situasjonen grunnet manglende kunnskap omkring psykisk sykdom og/eller rusavhengighet. Den rammede endrer ofte atferd og karakter. Det kan være vanskelig å vite hvordan dette skal håndteres og hvordan og når man bør sette grenser for seg selv. Mange sliter også med følelsen av å bruke opp nettverket sitt når det står på som verst.
Romeriksklinikken tilbyr alt fra støttesamtaler, samtaler rettet mot økt forståelse av sykdom og rusmiddelavhengighet (psykoedukasjon) og hjelp til hvordan takle stresspåkjenningen