Aktører

34825_Romeriksklinikken_AS_Camilla_Monica_0004-1

Monica Mølnvik

Monica Mølnvik er daglig leder og er utdannet lege med spesialisering innen psykiatri. Hun har jobbet som psykiater på sykehus og poliklinikk siden 2006 og har bred erfaring innen utredning og behandling av psykiske lidelser, både med samtaleterapi og medikamenter. Opptatt av å se fysisk og psykisk helse i et helhetlig perspektiv og øke pasienters fungering og mestring av sine psykiske lidelser. Spesielt interessert i bipolare lidelser, ADHD, rusproblematikk, personlighetsproblematikk, spiseforstyrrelser, psykoselidelser samt alvorlig angst og depresjon. Hun har videreutdanning innen mentaliseringsbasert terapi som kort sagt handler om å lære å forstå seg selv bedre «sett utenfra» og forstå andre bedre «sett innenfra», noe som er spesielt nyttig ved relasjonsproblemer.

Hun tilbyr også integrert behandling av rusavhengighet og psykisk lidelse ved bruk av anerkjente terapeutiske verktøy som motiverende intervju og kognitiv terapi. Disse metodene egner seg også godt i forbindelse med andre ønskede endringsprosesser. Hun kan også tilby hypnoseterapi som ledd i å endre dårlige vaner, bedre selvbilde, samt redusere angst eller kroniske smerter. For å se mer om hennes bakgrunn se www.psykiater.online

34825_Romeriksklinikken_AS_Camilla_Monica_0035-1

Camilla Grimseth Søgaard

Camilla Grimseth Søgaard er styreleder. Hun er utdannet lege med spesialisering innen psykiatri. Hun har jobbet som overlege og psykiater på sykehus og poliklinikk siden 2005 og har bred erfaring innen utredning og behandling av psykiske lidelser. Hun har også lang erfaring med sakkyndig arbeid og engasjert ved Sandvika Nevrosenter i Forum for spesialisterklæringer.

Til daglig arbeider hun som avtalespesialist. Spesielt interessert i bipolare lidelser, PTSD (posttraumatisk stresslidelse), personlighetsproblematikk, depresjon og angstlidelser. Hun har videreutdanning innen gruppeanalyse, kognitiv terapi og EMDR behandling (traumebehandling).

Hun tilbyr kurs i angstmestring på kveldstid for Romeriksklinikken.

IMG_4475 Anita

Anita Moe

Anita Moe er psykologspesialist. Hun har jobbet i offentlig psykisk helsevern, på psykiatriske poliklinikker og psykiatrisk sykehus, (bla annet Modum), med  barn, ungdom og voksen, siden 2006. Hun har også holdt på med forskning på traumer og personlighetsforstyrrelser, og skrevet bøker og artikler om dette.

Hennes interesseområde er hvordan ulike former for belastninger påvirker oss over tid. Det kan være ulike typer traumer opplevd som liten eller voksen, eller korte eller langvarige livsbelastninger og kriser. Målet med behandlingen er da å finne effektive måter å jobbe psykologisk med å avvikle uhensiktsmessige, ofte automatiserte handlings-, tanke- og følelsesresponser, og med å utvikle mer hensiktsmessige måter for selvivaretagelse og selvhevdelse.

Hun har videreutdanning i klinisk voksenpsykologi, sensorimotorisk psykoterapi (hvordan kroppen reagerer på belastninger), EMDR (bearbeidingsteknikk) og terapeutisk hypnose.

bilde Martin

Martin Bollum

  • Bachelor i fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøyskole,
  • Medlem i Norges massasjeforbund
  • Godkjent massasje/ muskelterapeut fra Axelsons Body Work School.

Martin har bred kompetanse med kropp, bevegelse, muskelbehandling og trening. Han brenner for samspillet mellom fysisk aktivitet og hvordan muskel/skjelettsystemet vårt er hoveddrivkraften til all bevegelse. Han kan tilby individualiserte og spesifikke treningsprogrammer lagt opp etter dine behov og ønsker. Han er godkjent massasje og muskelterapeut, og gjennom utdannelsen har han fått en dyp forståelse for muskulaturens samspill. Han kan tilby behandling mot stressplager, nakke-og ryggsmerter, betennelser, triggerpunkter, kronisk hodepine med mer. Med mye og lang erfaring fra jobb innen den organiserte idretten kan han også tilby spesialisert trening for idrettsutøvere og idrettsmassasje rettet mot økt prestasjon