Terapiformer

Vi tilbyr følgende terapiformer tilpasset ditt behov:

 

KOGNITIV TERAPI

    • Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det finnes en rekke ulike former for kognitiv terapi som er lagt til rette for ulike typer av vansker. Et sentralmål i kognitiv terapi er at pasienten skal bli sin egen terapeut. Et viktig utgangspunkt for den kognitive tilnærmingen er at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering; det dreier seg om gradsforskjeller og ikke vesensforskjeller. Derfor vil vi alle, i hvert fall til en viss grad, kjenne oss igjen i hva et menneske med psykiske helseproblemer opplever. Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Dette er bakgrunnen for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge. https://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/

MENTALISERINGSBASERT TERAPI

MOTIVERENDE INTEJVU

    • Dette er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke en persons motivasjon til å endre atferd. MI kan benyttes ved alkoholkutt, røykeslutt eller endring i kostholds- og aktivitetsvaner. Anbefales av Helsedirektoratet.

PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI

EMDR-BEHANDLING (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

    • EMDR er en forkortelse av «Eye Movement Sesensitizaton and Reprocessing». Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser. Slike tidligere opplevelser kan dreie seg om traumer av forskjellige slag, f.eks. overgrep, vold, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet ertilbake i tid, kan man stadig være plaget av helseplager i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig nummenhet, lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vondt å leve. EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser. Det er fortsatt ikke bevist hvorfor metoden virker. Men det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. https://emdrnorge.no/

HYPNOSETERAPI

    • Romeriksklinikken tilbyr hypnose i form av terapi ved kroniske smerter og søvnvansker. Hyponoseterapi kan også være med på å forsterke effekten ved behandling av psykiske lidelser. Hyponoseterapi er også velkjent for å være effektivt mot såkalte dårlige vaner (røyke-avvenning, livsstilsendring osv.) http://hypnoseforeningen.snappages.com/generelt-om-hypnose.htm