Traumebehandling og behandling av livsbelastninger

Romeriksklinikken tilbyr ulike traumebehandlingsmetoder (Psykodynamisk tilnærming, kognitiv fokusert terapi og EMDR behandling).

Sammen med terapeut kan du bli enig om hva som egner seg best for deg. 

  • EMDR-behandling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing er en forkortelse av «Eye Movement Sesensitizaton and Reprocessing». Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser. Slike tidligere opplevelser kan dreie seg om traumer av forskjellige slag, f.eks. overgrep, vold, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet er tilbake i tid, kan man stadig være plaget av helseplager i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig nummenhet, lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vondt å leve. EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser. Det er fortsatt ikke bevist hvorfor metoden virker. Men det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. https://emdrnorge.no/#