Vi tilbyr

UTREDNING, OPPFØLGING OG BEHANDLING AV PSYKISKE LISELSER

 • Depresjon
 • Angstlidelser
  • Sosial fobi
  • Panikkangst
  • Generalisert angstlidelse
  • Tvangslidelser (OCD)
  • Generelle fobier
  • Helseangst
  • Somatiseringslidelser
 • ADHD
 • PTSD (Posttraumatisk stresslidelse)
 • Bipolare lidelser
 • Rusmisbruk (alkohol, illegale rusmidler eller legale rusmidler)
 • Alvorlige sinnslidelser
 • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi eller overspisingslidelse)
 • Personlighetsforstyrrelser

KURS I ANGSTMESTRING

Kurset er lagt opp til 4 kurskvelder av 2 timer. Du trenger ikke være engstelig for å møte opp til kurset. Alle som deltar er «i samme båt» og vil med sikkerhet grue seg og føle seg nervøs for oppmøte. Kursholderne vil med sikkerhet ivareta deg så du føler deg trygg. I kurset vil du lære og forstå alt som er å vite om angst i henhold til en kognitiv forståelsesmodell. Dette kurset vil garantert gi mersmak, og det vil inneholde alt fra humor til «blodig alvor». Målet er at du skal få et godt utgangspunkt til å forstå prinsippene bak angstmestring. Du vil ikke nødvendigvis bli kvitt din angst etter fullendt kurs, men du vil i alle fall få et godt utgangspunkt og gode verktøy for å mestre din angst bedre. Godt utgangspunkt for å oppleve symptomlindring. Etter kurset kan du få en gratis individuell evaluering med kursledere for å avgjøre hvor mange private timer som skal til for å behandle din angst (avhenger av hva man sliter med)

Ta kontakt for spørsmål og/eller påmelding. Tlf 94148616. Neste kurs starter mandag 25. november kl 17:00

 

KURS I STRESS, PRESS OG UTBRENTHET

Basert på nyeste forskning og kognitiv terapi.

Ta kontakt for spørsmål og/eller påmelding. Tlf 94148616.

 

SOV GODT – KVELDSKURS OM SØVNVANSKER

Kurset er lagt opp til 3 kurskvelder av 2 timer. Årsaker til søvnvansker er sammensatte. I mange tilfeller skyldes det livskriser/livspåkjenninger, stress, press, for høye forventninger, depresjon, angst og tap. Vi mennesker har en tendens til å begynne å gruble og bekymre oss over alt mulig rart. Dette kommer gjerne om kvelden og kan innta en nesten tvangsmessig karakter. Når kverningen tar overhånd, kommer man fort inn i en ond spiral. Man lager seg negative forventninger til soverommet og det å få sove. Nettopp fordi man har opplevd så mange kvelder at søvnen ikke kommer naturlig. Fenomenet «lakenskrekk» er ikke ukjent for mange. 

Gjennom dette kurset vil du lære om søvn, søvnfaser og kroppens behov for søvn. Du vil også lære deg teknikker for å mestre dine negative forventninger bedre. Dette for å bryte kverningen og negative forventninger til soverommet og søvnen. Til slutt blir du også presentert for et behandlingsopplegg rettet mot å bedre søvn og bryte uvaner. Kurset er basert på kognitive metoder og har dokumentert god effekt.

Ta kontakt for spørsmål og/eller påmelding. Tlf 94148616. Neste kurs starter 9. Desember kl 19:00

 

MEDIKAMENTVURDERING OG OPPFØLGING VED MEDIKAMENTELL BEHANDLING 

 • ADHD
  • Romeriksklinikken tilbyr oppstart av medikamentell behandling dersom en ADHD diagnose med sikkerhet er diagnostisert (krever innhenting av tidligere utredning). Vi utfører også komplette ADHD utredninger med påfølgende medikamentell oppfølging
 • Søvnvansker
  • Medikamentell vurdering av søvnproblematikk
 • Depresjon/angst/bipolare lidelser/psykoseproblematikk
  • Medikamentell vurdering ved nevnte tilstander
 • Rus og avhengighetsproblematikk
  • Romeriksklinikken tilbyr medikamentvurderinger for å lette prosessen i en planlagt nedtrapping av avhengighetsskapende medisiner som;
   • Sobril
   • Vival/valium
   • Xanor
   • Imovane/Stilnoct
   • Paralgin Forte
   • Tramadol

 

TRAUMEBEHANDING OG BEHANDLING AV LIVSBELASTNINGER

Romeriksklinikken tilbyr ulike traumebehandlingsmetoder (Psykodynamisk tilnærming, kognitiv fokusert terapi og EMDR behandling).

Sammen med terapeut kan du bli enig om hva som egner seg best for deg. 

 • EMDR-behandling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing er en forkortelse av «Eye Movement Sesensitizaton and Reprocessing». Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser. Slike tidligere opplevelser kan dreie seg om traumer av forskjellige slag, f.eks. overgrep, vold, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet er tilbake i tid, kan man stadig være plaget av helseplager i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig nummenhet, lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vondt å leve. EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser. Det er fortsatt ikke bevist hvorfor metoden virker. Men det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. https://emdrnorge.no/#

 

VEILEDNING TIL PÅRØRENDE AV PSYKISK SYKE ELLER RUSAVHENGIGE

Det er krevende å være pårørende av psykisk syke og/eller rusavhengige. Mange ganger kan det være vanskelig å håndtere situasjonen grunnet manglende kunnskap omkring psykisk sykdom og/eller rusavhengighet. Den rammede endrer ofte atferd og karakter. Det kan være vanskelig å vite hvordan dette skal håndteres og hvordan og når man bør sette grenser for seg selv. Mange sliter også med følelsen av å bruke opp nettverket sitt når det står på som verst.
Romeriksklinikken tilbyr alt fra støttesamtaler, samtaler rettet mot økt forståelse av sykdom og rusmiddelavhengighet (psykoedukasjon) og hjelp til hvordan takle stresspåkjenningen.

 

STØTTESAMTALER RETTET MOT GENERELLE LIVSKRISER 

Våre terapeuter tilbyr samtaler rettet mot krisehåndtering i form av støttesamtaler og oppfølging. Dette gjelder alle former for livskriser. Det kan være samlivsbrudd, fall i sosial status av en eller annen grunn, dødsfall, tap, sorg, sykdom etc. Vi kan også tilby hjemmebesøk dersom du bor i vårt nærområde. Ta kontakt hvis du har spørsmål omkring dette.

 

OPPFØLGING AV PSYKISK HELSE I SVANGERSKAP OG TIDEN ETTERPÅ

Vurdering, råd og oppfølging av  psykofarmaka (medisiner) i svangerskap og ammeperioden.

Råd, veiledning og psykoedukasjon rettet mot å styrke tilknytningen mellom mor- og barn relasjon

Familiesamtaler og oppfølging både under og etter svangerskap

Søttesamtaler til familiemedlemmer de når nærmeste er psykisk syke

 

TRANSKULTURELL PSYKIATRI 

Oppfølging av pasienter med minoritetsbakgrunn.

 

VEILEDNING TIL BARNEVERNET VED PSYKISKE UTFORDRINGER

Kartlegging av behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten der dette er indisert.

Veiledning rundt miljøterapeutiske utfordringer rundt ungdom i institusjon med autismespekterlidelser, emosjonell ustabilitet, selvskadingsproblematikk, rusproblematikk eller spiseforstyrrelser.

Voldsrisikovurderinger og tiltak for å redusere risiko (SAVRY).

 

TRENING I SAL MED PERSONLIG OPPFØLGING

Romeriksklinikken tilbyr trening med personlig oppfølging i egen sal. Dersom man sliter med psykiske helseplager eller har andre utfordringer, kan det være en stor barriere å oppsøke treningssentre. Hos oss har du muligheten for å trene helt alene med personlig trener. Du kan bestille enkelttimer eller få pakkeløsninger med litt prisreduksjon. Dette på forespørsel. Vår personlige trener kan også gi deg kostholds- og ernæringsråd eller coaching for livsstilsendring.

Ta kontakt på SMS eller Epost. Tlf 92665713

 

MUSKEL, MASSASJE-TERAPI OG IDRETTSMASSASJ

Romeriksklinikken tilbyr muskelmassasje, massasje-terapi og idrettsmassasje hos utdannet massasje-terapeut. Etter en kartleggingssamtale får du tilpasset dine behandlingsbehov. Typiske plager kan være vonde og stramme muskler, stiv nakke/skulder, hekseskudd, kink i nakken, behninnebetennelse, spenningshodepine, muskulære ryggsmerter overbelastet kne, treningsskader, restitusjon ved aktiv trening ,triggerpunktsbehandling,  tennisalbue og musearm. Vår massasje-terapeut vil  tilpasse behandlingen fra lett massering og strekning av muskler for å påvirke blod og lymfesirkulasjonen eller dyp massasje for de som tåler dette.

Ta kontakt på SMS eller Epost, Tlf 92665713