Utredning, oppfølging og behandling av psykiske lidelser

UTREDNING, OPPFØLGING OG BEHANDLING AV PSYKISKE LISELSER

  • Depresjon
  • Angstlidelser
   • Sosialangst
   • Panikkangst
   • Generalisert angstlidelse
   • Generelle fobier
   • Helseangst
   • Somatiseringslidelser
  • ADHD
  • PTSD (Posttraumatisk stresslidelse)
  • Bipolare lidelser
  • Alvorlige sinnslidelser
  • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi eller overspisingslidelse)
  • Personlighetsforstyrrelser